Zweite Lektion

Zweite lektion  - druga lekcija izgovara se cvajte lekcion.
Slovo z čita se uvijek kao naše c.
  • Mein Tee ist gut, aber meine Tasse ist zu klein.
Izgovorite: majn te: ist gu:t aber majne tase is cu klajn.
U riječi aber udarite jače glasom na a; e izgovorite kao muklo e.
Prijevod: Moj čaj je dobar, ali moja šolja je suviše mala.
  • Ich bin gross und stark.
Prijevod: Ja sam velik i jak.
U prvoj riječi ch treba izgovorit kao naše h samo jačim strujanjem zraka, meko.
St se na početku riječi čita kao št. Uriječi gross o je drugo.
Evo kako treba pročitati cijelu rečenicu: ih bin gros unt štark.
D se ponekad na kraju riječi izgovara kao t.
  • Wir sind nicht gross, aber wir sind stark.
Izgovorite: vir zint niht gros, aber vir zint štark.
U riječi nicht, ch izgovaramo kao i u riječi ich. 
Prijevod: Mi nismo veliki, ali smo jaki.
  • Ist dieser Wein teuer?
Izgovorite: ist di:zer vajn tojer?
S se čita ovdje kao z , to je zato što se nalazi između dva samoglasnika; eu se čita oj sa jačim udarom glasa na o.
Prevod: Je li ovo vino skupo?
Sechs smo označili za izgovor : zeks, chs čita se kao ks.
  • Er ist nicht teuer, aber er ist zu teuer für mich.
Sa ustima namještenim za u izgovorit i, dakle für , izgovorite više puta tu riječ kako biste uvježbali.
Izgovorite: er  ist  niht  se:r  tojer,  aber  er  ist  cu  tojer  für  mih.
U riječi sehr, h se ne čita ali obilježava dugo e. U riječi mich ch je meko kao i u riječi ich.
Prevod: Ono nije previše skupo, ali je previše skupo za mene.
Imenica Wein je u njemačkom jeziku muškog roda der Wein.
  • Diese maschine ist nicht teuer, aber sie ist nicht neu.
Izgovorite:di:ze mašine ist niht tojer, aber zi:ist niht noj.
Prevod : ova mašine nije skupa, ali ona nije nova.
Kao što vidite sch se izgovara kao š. Obratite pažnju naglasak je na i Maschine a ne na a.
  • Der Wein, mein Wein; die Maschine, meine Maschine; ich bin, wir sind, er ist; dieser Tee, diese Tasse. 
Izgovorite: der vajn, majn vajn; di:mašine, majne mašine; ih bin, vir zint, er ist; di:zer te:, di:ze tase.
Prevod: vino, moje vino, mašina, moja mašina, ja sam, mi smo, on je, ovaj čaj, ova šolja.

Napiši svoj komentar

Omiljene Lekcije