Ponavljanje i objašnjenja - 26 Lekcija


1. Izgovor:Kad se spajaju dvije ili više riječi u jednu, kao što to često biva u njemačkom jeziku, svaka zadržava svoj naglasak ali dominira naglasak prve. Tako imamo u složenici der Musiklehrer glavni naglasak na sik, dok Lehrer zadržava svoj naglasak, tj. leh se izgovara jače nego rer.  Isto je i sa wiederkommen (vratiti se), glavni naglasak je na wie, sporedni na kom.
U riječima na ieren, kao u spazieren, studieren, gratulieren, naglasak je uvijek na ie; i , se izgovara dugo jer na to upućuje e iza i.
2. Složeni glagoli:
Imamo : gehen - ići, weggehen - otići, ausgehen - izaći. Sastavni dijelovi se jasno uočavaju. Riječ dodatna na gehen rastavlja se ; tako : ich gehe weg - ja odlazim , ich gehe aus - ja izlazim. Ona se piše sastavljeno uz glagolski pridjev: Wir sind weggegangen - mi smo otišli. Wir sind ausgegangen - mi smo izašli.   Drugi primjer: Ich möchte wiederkommen - htjeo bih da se vratim, wir kommen wieder - mi se vraćamo, wir sind wiedergekommen - mi smo se vratili. Riječ koja se rastavlja nosi uvijek naglasak.
3. Wiederkommen, zurückkommen.
Wieder znači ponovo, još jedanput;  zurück znači nazad. Zurückkommen znači vratiti se iz ovih stopa, dok je wiederkommen manje određeno - vratiti se tj. doći još jednom, nekad.
Umjesto  ä,  ö,  ü   nekad se pisalo;  ae,  oe,  ue;   dvije toöke nad samoglasnikom zamijenile su slovo e.
4. Upotreba zu i nach:
Ich bin zu Hause - ja sam kod kuce, ali ako postoji kretanje, npr. ja idem kući, onda se upotrebljava riječ nach - Ich gehe nach Hause.
5.  Vor,  nach,  bei,  zu,  mit:
Iza njih uvijek dolazi treći padež: Vor mir - preda mnom,  nach Ihnen - poslije vas,  bei seinem Bruder - kod njegovog brata,  ich gehe zu Ihnen - ja idem k vama.

Napiši svoj komentar

Omiljene Lekcije